Cała ta Dwójka

Nie po raz pierwszy oddam tu głos komuś innemu. A tym razem – całemu zespołowi Programu 2 Polskiego Radia – bo pod tym listem podpisali się wszyscy jak jeden mąż. Nic nie mają do stracenia i niczego się już nie obawiają. Napisali w desperacji do Rady Nadzorczej, posyłając też list do wiadomości m.in. przewodniczącego KRRiT, przewodniczących obu parlamentarnych komisji kultury i środków przekazu, ministra skarbu, ministra kultury, dyrektorów NInA, NIFC, IAM, PISF, Instytutu Teatralnego oraz prezesów związków twórczych. Poniżej treść. Jak będę wiedziała więcej o tym co będzie się dalej działo, dam znać.

„My, pracownicy Programu 2 Polskiego Radia, jesteśmy oburzeni i zaniepokojeni wywiadem udzielonym przez Prezesa PR S.A. Jarosława Hasińskiego.

W wywiadzie, który ukazał się w dniu 7 czerwca br. w „Gazecie Wyborczej”, padło wiele sformułowań godzących w dobro Polskiego Radia, świadczących o działaniu na niekorzyść Spółki oraz nieznajomości zasad działania i celów publicznej radiofonii. Wypowiedź Prezesa nie ma precedensu w 85-letniej historii Polskiego Radia. Stojąc na czele spółki, za której dobre imię odpowiada, świadomie postawił nam jako wzór do naśladowania rozgłośnię komercyjną, reklamując ją kosztem firmy, którą zarządza. Jest to działanie na szkodę spółki w rozumieniu Art. 585 par. 1 kodeksu spółek handlowych.

Z ostatnich badań wynika, że słuchalność Programu 2 PR w porównaniu z minionym rokiem wzrosła dwukrotnie. Nasz Program zdobył również drugie miejsce wśród 88 publicznych radiofonii europejskich w dziedznie wymiany koncertowej za rok 2009.

Stacja RMF Classic, na którą Prezes Hasiński się powołał, ma inny profil. Działalność Programu 2 Polskiego Radia to nie tylko – jak uważa Prezes Hasiński – „najlepsza, wyselekcjonowana muzyka puszczana z płyty”. Polega ona na dostarczaniu odbiorcom oferty kulturalnej niedostępnej w obiegu komercyjnym: rejestracja najważniejszych wydarzeń kulturalnych oraz produkcja nagrań (w tym również radiowych zespołów artystycznych), tórych nie dokonuje nikt poza Programem 2 PR. To także – pominięte całkowicie w wypowiedzi Prezesa – festiwale muzyczne, słuchowiska, audycje poetyckie, dokumentalne i publicystyczne oraz archiwizacja dokonań najwybitniejszych twórców polskiej kultury.

We wspomnianym wywiadzie Prezes Hasiński zapowiedział zmiany dotyczące działalności i profilu Programu 2 PR. Zmiany te są niezgodne ze statutem Polskiego Radia S.A. (par. 7 pkt 1). Czy o planowanej zmianie tego profilu została poinformowana Europejska Unia Nadawców, wobec któej Polskie Radio ma zobowiązania? Czy została poinformowana Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz instytucje współpracujące z naszym Programem: Ministerstwo Kultury, Instytut Adama Mickiewicza i Narodowy  Instytut Audiowizualny, który współprodukuje część naszej oferty programowej?

W wywiadzie znalazły się również nieprawdziwe dane. Nie jest prawdą, że Program 2 emituje wyłącznie premiery, że „Zarząd nie ingeruje w to, ile pieniędzy z budżetu idzie w honoraria, to leży w gestii dyrektorów anten”. Z honorariów naszego Programu odprowadzane są środki na Polską Orkiestrę Radiową, Orkiestrę Kameralną Amadeus oraz Chór PR (30-40%).

Wypowiedzi Prezesa dowodzą niekompetencji i złej woli. Domagamy się dymisji Prezesa Polskiego Radia Jarosława Hasińskiego oraz wyjaśnienia sytuacji naszego Programu i związanych z nim planów, które do tej pory nie zostały ujawnione ani nam, ani naszym Słuchaczom”.